تماس با ما

نشانی:

اهواز. خ کیان آباد. کوچه 28 شرقی .پلاک 12

تماس:06133372925

تلگرام: nasimy_ir

اینستاگرام: nasimy.ir

اطلاعات حساب:

شماره حساب : 0202350791007

شماره کارت:6362.1410.4122.5450

شماره شبا:IR770 62 0000000 20230 791 007

بانک آینده. به نام محمد نسیمی مسک

ایمیل ما

info@nasimy.com

 

0